Giao hàng tại kho Xuyên Việt.

+ Miền Nam giao tại : Số 5 đường 13 Linh Trung, Thủ Đức.

SR 1942 Võ Văn Kiệt, An Lạc, Tân Bìn, HCM

SR Hóc Môn.

+ Miền Bắc giao tại : 176 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội

Và số 6 ngõ 67 Kiều Sơn, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng.

  • Nếu Quý khách có nhu cầu vận chuyển đến nhà.

TH 1 : Số lượng sản phẩm : 01 bộ

Quý khách ở nội thành thành phố, Xuyên Việt sẽ gọi đơn vị vận chuyển để chở hàng cho Quý khách. Quý khách vui lòng thanh toán tiền vận chuyển cho đơn vị vận chuyển.

Quý khách ở tỉnh thành, Xuyên Việt sẽ tìm đơn vị xe khách hoặc các đơn vị chuyển hàng như : Vietel post, GHN,… để giao hàng cho quý khách. Quý khách vui lòng thanh toán tiền vận chuyển cho đơn vị vận chuyển.

TH 2 : Số lượng sản phẩm : 02 bộ

Quý khách ở nội thành thành phố, Xuyên Việt sẽ gọi đơn vị vận chuyển để chở hàng cho Quý khách, Xuyên Việt hỗ trợ tiền vận chuyển cho Quý khách là 100.000đ ( số tiền này sẽ trừ vào tiền hàng ). Quý khách vui lòng thanh toán tiền vận chuyển cho đơn vị vận chuyển.

Quý khách ở tỉnh thành, Xuyên Việt sẽ tìm đơn vị xe khách hoặc các đơn vị chuyển hàng như : Vietel post, GHN,… để giao hàng cho quý khách. Xuyên Việt hỗ trợ tiền vận chuyển cho Quý khách là 100.000đ ( số tiền này sẽ trừ vào tiền hàng ). Quý khách vui lòng thanh toán tiền vận chuyển cho đơn vị vận chuyển.

TH 3 : Số lượng sản phẩm : 03 bộ

Quý khách ở nội thành thành phố, Xuyên Việt sẽ gọi đơn vị vận chuyển để chở hàng cho Quý khách, Xuyên Việt hỗ trợ tiền vận chuyển cho Quý khách là 200.000đ ( số tiền này sẽ trừ vào tiền hàng ). Quý khách vui lòng thanh toán tiền vận chuyển cho đơn vị vận chuyển.

Quý khách ở tỉnh thành, Xuyên Việt sẽ tìm đơn vị xe khách hoặc các đơn vị chuyển hàng như : Vietel post, GHN,… để giao hàng cho quý khách. Xuyên Việt hỗ trợ tiền vận chuyển cho Quý khách là 200.000đ ( số tiền này sẽ trừ vào tiền hàng ). Quý khách vui lòng thanh toán tiền vận chuyển cho đơn vị vận chuyển.

TH 4 : Số lượng sản phẩm : 04 bộ

Quý khách ở nội thành thành phố, Xuyên Việt miễn phí vận chuyển bán kính dưới 30Km từ SR gần nhất tới nhà Quý khách. Từ 31km trở lên, xe hàng sẽ tính phí vận chuyển là 10.000đ/1km.

Quý khách ở tỉnh thành, Xuyên Việt sẽ tìm đơn vị xe khách hoặc các đơn vị chuyển hàng như : Vietel post, GHN,… để giao hàng cho quý khách. Xuyên Việt hỗ trợ tiền vận chuyển cho Quý khách là 300.000đ ( số tiền này sẽ trừ vào tiền hàng). Quý khách vui lòng thanh toán tiền vận chuyển cho đơn vị vận chuyển.

TH 5 : Số lượng sản phẩm : 05 bộ trở lên

Quý khách ở nội thành thành phố, Xuyên Việt miễn phí vận chuyển bán kính dưới 40Km từ SR gần nhất tới nhà Quý khách. Từ 41km trở lên, xe hàng sẽ tính phí vận chuyển là 10.000đ/1km.

Quý khách ở tỉnh thành, Xuyên Việt sẽ tìm đơn vị xe khách hoặc các đơn vị chuyển hàng như : Vietel post, GHN,… để giao hàng cho quý khách. Xuyên Việt hỗ trợ tiền vận chuyển cho Quý khách là 100.000đ/bộ ( số tiền này sẽ trừ vào tiền hàng ). Quý khách vui lòng thanh toán tiền vận chuyển cho đơn vị vận chuyển.

  • Thời gian giao hàng :

TH 1 : Số lượng sản phẩm : 01 bộ : giao ngay sau khi đặt hàng

TH 2 : Số lượng sản phẩm : 02 bộ : giao ngay sau khi đặt hàng

TH 3 : Số lượng sản phẩm : 03 bộ : giao sau 02 ngày, sau khi đặt hàng

TH 4 : Số lượng sản phẩm : 04 bộ :giao sau 02 – 03 ngày, sau khi đặt hàng

TH 5 : Số lượng sản phẩm : 05 bộ trở lên  : giao sau 03-05 ngày, sau khi đặt hàng