Tủ lavabo chân đứng C02

Sản phẩm có cùng kích thước

.
.
.